VIDEO MAP (concept)

O Projektu:  Koncept mapping na print mapy světa. Svět je vždy v pohybu a také na něj lze nahlížet mnoha způsoby a z mnoha perspektiv. VIDEO MAP je nástroj pro školy nebo muzea, který umožňuje na jeden print pomocí digitální vrstvy promítat nesčetné množství informací o naší planetě. Pomocí jednoduché aplikace nebo pomocí systému triggerů může divák jednotlivými prostředími svobodně listovat.
Žánr:  Permanentní instalace

Datum:  2.11.2017

Zákazník:  Lumitrix

Technika:   Video mapping, 2D animace

Délka:   

Autoři:  Jan Drozda, David Pacult